Vzdálený přístup ke stanci nebo serveru Windows se běžně řeší pomocí RDP klienta. Co ale dělat, pokud nemáte podporovanou platformu ? Existuje javová implementace RDP protokolu, jmenuje se to properoJavaRDP a je to GNU projekt. Bohužel s rozchozením pod eCS jsou trochu problémy. Balík nemá správně nastaven profil v souboru manifest.

Připravil jsem tedy ke stažení balíček, který používám na eComstation 2.0RC5 a spouštím přes objekt na desktopu. Jméno serveru pro připojení zadávám jako 1.parametr dávky run.cmd

Takže ať Vám to slouží a stahujte v sekci ke stažení.

Podařilo se mi najít komentovaný popis jednotlivých přepínačů pro ACPI driver v eCS. Takže abych nezapomněl, bude to tady smile

Kolega Zdeněk Wágner se mě ptal, jak to je s kvalitou Java JRE na IBM OS/2. Protože je slušnost vyhovět slušné žádosti, pokusil jsem se ověřit konkrétní produkt.

Výsledek je poměrně příjemné překvapení. Instalace je snadná. Stačí z svn.netlabs.org stáhnout potřebné GlibC knihovny, rozbalit ZIP archiv s Java6 JRE popř. SDK a aplikovat fix.

Pak stačí většinou zavolat "java.exe -jar program.jar" nebo upravit spouštěcí dávku, distribuovanou  výrobcem.

Takto lze provozovat např. JFTP, SmartSVN, SmartCVS, JEdit, MindTerm SSH a celá řada dalších. Seznam některých otestovaných je na http://svn.netlabs.org/java/wiki/JavaApplication

A odpověď na dotaz kolegy Wágnera ? Ano, i takový komplexní produkt, jako oXygen XML editor běží na OS/2 (přesněji eComstation 2.1)