Lotus Domino server má jednu šikovnou, občas nepříjemnou vlastnost. v keši si udržuje načtené internetové heslo uživatele. To je heslo použité při http(s) přístupu k LN aplikaci. Změnit se dá snadno v adresní knize, ale není platné ihned, právě protože si server drží v cache paměti stále původní heslo.

 Pokud to z nějakých důvodů nevyhovuje, dá se toto chování změnit. Počítejte logicky s nárůstem požadavků na autentizaci proti adresní knize.

Do notes.ini Domino serveru přidejte následující řádek a restartujte HTTP úlohu.
HTTP_PWD_CHANGE_CACHE_HOURS=0


(z konzole Domino serveru můžete tento parametr přidat pomocí příkazu 'set config HTTP_PWD_CHANGE_CACHE_HOURS=0' )

Tímto nastavením způsobíte, že po změně hesla bude vždy aktivní okamžitě.