Společnost CYONE nabízí zajímavý produkt SMS Login, který umožní použít 2FA autetikaci pro přístup ke zdrojům na IBM Domino serveru.
Podporuje SMS i Google Authenticator.

Více informací najdete na: https://cyone.eu/products-and-solutions/two-factor-authentication/